Behandlinger

Tandlæge klinikken ledes af Karin Nøddegaard som har mere end 35 års erfaring. Klinikken kan tilbyde de fleste typer af morderne tandbehandling og tandpleje.

Dette indbefatter:

  • Forbyggende tandpleje med eftersyn, tandrensning, vejledning samt almindelige røntgen og panorama optagelser.
  • Behandling af tænderne med fyldninger, facader, indlæg og kroner.
  • Vi kan erstatte manglende tænder med broer og / eller implantater.
  • Proteser kan forankres enten til rest tænder eller til implantater, så de kan ” klikkes” af og på.
  • Rodbehandlinger.
  • Parodontalbehandlinger.
  • Blegning af tænder, f.eks. med skinner til hjemmeblegning, hvis der er et æstetisk behov.

Vi tilstræber at behandlingerne skal give mindst muligt ubehag, dels ved at give grundig information om behandlingernes udførelse og forløb, dels ved at lytte til patienterne og give de pauser, der er brug for under behandlingen. Der anvendes lokal bedøvelse til at opnå smertefrihed i det omfang, det er ønsket.

God og uddybende oplysning om de enkelte behandlinger, kan hentes på www.dtfnet.dk, under ” for patienter” videre under information om behandlinger. Her står også andre oplysninger, som kan være interessant.

Arbejdet på klinikken udføres efter gængse retningslinjer.